امروز: سه شنبه 2 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تركیبات نگهداری لیپید در باكتری های دریایی

دانلود تركیبات نگهداری لیپید در باكتری های دریایی دسته: محیط زیست
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 18 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

چهل باكتری دریایی (آبزی) استفاده كننده از روغن خام سایكر و تروفیك یا سایكرو تروفیك یا سایكروتروفیل (به ترتیب Psychrophile Psychrotrophic (كه ‌اولی ‌نوشته می شوند) برای توانشان جهت تراكم سازی تركیبات نگهداری لیپیدشان در سیتوپلاسم در طی پرورشی تحت شرائط محدود كنندة نیتروژن،‌مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند

قیمت فایل فقط 12,100 تومان

خرید

چكیده

چهل باكتری دریایی (آبزی) استفاده كننده از روغن خام سایكر و تروفیك یا سایكرو تروفیك یا سایكروتروفیل (به ترتیب Psychrophile , Psychrotrophic (كه ‌اولی ‌نوشته می شوند) برای توانشان جهت تراكم سازی تركیبات نگهداری لیپیدشان در سیتوپلاسم در طی پرورشی تحت شرائط محدود كنندة نیتروژن،‌مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. بیشترشان (73%) قادر به تراكم سازی لیپیدهای عظیمی نظیر اسیدهای پلی هیدروكسی آلكانوئیك (PHA) بودند در حالیكه دیگر لیپیدها همانند استیرهای واكسن (موم) در دو ایزوله رخ می دادند. تراكم یا انباشتگی یا توده شدن PHA بطور غالب در دورهای پائین  20-4 ) طبق آنچه برای سه ایزوله نشان داده شد، رخ داد. میكروسكوپی الكترونی ضخائم پلی فسفات را كه در دو ایزوله برای PHA رخ می دهد، آشكار كرد. سلولهای(1) Acineto bacter sp  (منبعد بصورت “A” می آید) ایزوله ، قادر به سنتز كردن و تراكم نمودن ضمائم لیپیدی در طی رشد بر استارت،‌اتانول،‌روغن زیتون ،‌هگزاد گانول و هپتادكان بودند. تركیب و كمپوزیسیون ضمائم لیپیدی بر تركیبات فراهم شده بعنوان منبع مركزی ،‌بستگی داشتند. (سیترهای واكسن (موم = Wax ) واكیل گلیسرول ها اساساً در طی پرورش بر روغن زیتون رخ می دادند و در مقابل استرهای واكسن یا مومی و الكل های آزاد در طی پرورش بر هگزاد كانول رخ می دادند. كل اسیدهای چرب در سلولهای A  بالغ  بر میزانی تا 25% از وزن خشك سلولی در سلولهای رشد یافته بر روغن زیتون می شدند. اسید پالمیتیك (Palmiticacid) اسید چرب اصلی در لیپیدها در طی پرورش بر هگزاكانون ،‌هپتا دكان یا روغن زیتون رخ می دادند به منبع كربن مرتبط بودند. (اسیدهای چرب حاضر در لیپیدهای تراكم، بگونه ای غالب و محاط از اسیدهای چرب باز غده مستقیم اشباع شده و اشباع نشده با طول زنجیره متغیر از 12 تا 18 اتم كربن ،‌تشكیل می شدند. تحلیل و آنالیز پروتئین های توأم با لیپید دانه در سلولهای A پروتئین 

Kda 39 را بعنوان گونه پروتئینی غالب آشكار و واضح ساختند.

مقدمه:

شرایط محیطی (محیط زیست) كه در ساحل خلیج (در آرژانتین)‌ San Jorge رخ میدهند، با دمای آب دریا تقریباً  5 و  15 ( به ترتیب) در فصول زمستان و تابستان و با درجه بالای آلودگی بواسطه نفت خام در برخی محلها با این اكوسیستم را برای ایزولاسیون میكروارگانیسم های و سایكروتروفیك و سایكروفیك (‌كننده در هیدروكربنی مطلوب می سازد. چنین ارگانیسم های منطبق شده با سرمایی قادر به بقا و قادر به رشد در محیط های سرد بوده كه در بیشتر اكوسیستم های دریایی بوقوع می‌پیوندند. اینكه جمعیت میكربی محیط های دریایی اغلب در معرض دیگر شرائط همانند موجودیت مواد مغذی قرار می گیرند. میكروارگانیسم ها انوع استراتژی هایی كه اجازه بقایشان در این محیط های متغیر را می دهند توسعه می دهند كه تراكم نگهداری لیپیدها ‌یكی از انها است. تركیبات نگهداری بطور نرمان بصورت ضمائم فوق سلولی در باكتری ها رخ می دهند.

تراكم ضمائم لیپیدی توسط یك ایزوله در طی رشد بر انواع طبقات فرعی می پردازیم

مواد و روش ها : منبع میكروارگانیسم ها ،‌محیط ها و روش غنی سازی

رشته های بكار رفته در این مطالعه از نمونه های آب دریایی سطحی كه از روغن خام استفاده می كند (بعنوان تنها منبع كربنی) غنی شده و ایزوله شده است. نمونه ها از ساحل خلیج San Jorge در آرژانتین در طی دسامبر 199 و ‌1993 جمع آوری شدند.

دماهای نمونه ها بین  5 و  15 متغیر بودند یك كلكتور یا گیرنده فلزی گرفته شده و در تمام اوقات در یخ حمل و نقل می شدند. تقریباً mml5 آب دریا توسط كلیتراسیون از طریق یك فیلتر استریل غشایی با اندازة‌روزانه  45/0 ،‌متراكم و كنسانتره شد. كنسانتره به سالین فیزیولوژیكی استریل ml50 اضافه شد و هم زده شد.

محیط معدنی (MSM) بنا به Schlege etal با ml5 از این سو از این سوسپانسیون آغشته شد (تلقیح شد) . پس از 7-5 روز از زمان تلقیح یا آغشته شدن در  7 این كشت جهت آغشتگی یا تلقیح پلیت های Msu/agar بكار رفت كه حاوی روغن خام بعنوان منبع كربن بود و پلیت ها در  7 و  20 آغشته شد. (از ‌برای خلوص رشته های در حال رشد استفاده شد.

قیمت فایل فقط 12,100 تومان

خرید

برچسب ها : تركیبات نگهداری لیپید در باكتری های دریایی , شرایط محیطی محیط زیست , تراكم ضمائم لیپیدی , منبع میكروارگانیسم ها ،‌محیط ها و روش غنی سازی , تراكم سازی لیپیدهای عظیمی نظیر اسیدهای پلی هیدروكسی آلكانوئیك PHA , خلوص رشته های در حال رشد

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر