امروز: پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق منافع ملی و استراتژی آمریکا در آسیای مرکزی

دانلود تحقیق منافع ملی و استراتژی آمریکا در آسیای مرکزی دسته: علوم سیاسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

این مقاله به‌بررسی منافع ملی امریكا در آسیای مركزی و بحث پیرامون استراتژی‌های اتخاذ شده خواهد پرداخت

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

چكیده :

آسیای مركزی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مورد توجه قدرتهای بزرگ جهانی بخصوص امریكا قرار گرفته است. هر چند از منطقه آسیای مركزی در گذشته با نام «هارتلند و یك منطقه ژئواستراتژیك» یاد میشد، اما اینك با افزوده شدن جنبههای ژئواكونومیك، آسیای مركزی بهیك منطقه حیاتی ژئواستراتژیك و ژئواكونومیك تبدیل شده است. این منطقه با روسیه، چین، افغانستان و ایران مرز مشترك دارد. تبدیل شدن آسیای مركزی بهمنطقه نفوذ برای هر قدرتی، كنترل كشورهای همسایه منطقه را بهارمغان میآورد که بهلحاظ امنیتی و نظامی فوقالعاده مهم است. از سوی دیگر، در غرب این منطقه، دریای خزر واقع شده است كه از نظر ذخایر نفتی در مقام دوم جهان قرار دارد. عالوه بر داشتن ذخایر عظیم و منابع طبیعی، این منطقه در موقعیت مركزی و پل ارتباطی شرق و غرب بخصوص شرق دور و نزدیك واقع شده است.

این مقاله بهبررسی منافع ملی امریكا در آسیای مركزی و بحث پیرامون استراتژیهای اتخاذ شده خواهد پرداخت.

کلید واژهها :

منافع ملی، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، استراتژی امریکا و آسیای مرکزی.


مقدمه :

در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میالدی، واشنگتن از محدوده خاورمیانه و آسیای مركزی بهعنوان «كمان بحران» یاد میكرد. در آن زمان، استراتژیستهای مسائل امنیتی در واشنگتن طرحی را پیریزی كردند كه به «دكترین كارتر» مشهورگردید. روح كلی دكترین كارتر اینگونه بود كه هر اقدامی كه بهگسترش كنترل یك «قدرت غیردوست» بر منافع انرژی منطقه بیانجامد، تهدیدی برای منافع ایاالتمتحده تلقی میگردد و با آن مبارزه میشود که در صورت لزوم از ابزارهای نظامی هم برای تحقق هدف مذكور بهره گرفته میشود. پیگیری این دكترین، امریكا را بهنقطهای رسانده است كه اكنون نه تنها در ابعاد سیاسی و نظامی، بلكه در بعد اقتصادی هم بهعنوان عاملی تأثیرگذار در دو حوزه استراتژیك جهان یعنی خاورمیانه و آسیای مركزی محسوب میشود. بدینترتیب سئواالت و فرضیه قابل طرح در این مقاله عبارتند از: منافع ملی امریكا در منطقه آسیای مركزی چگونه تعریف و تبیین میشود؟ چه عوامل مهمی موجب توجهات مقامات واشنگتن بهمنطقه آسیای مركزی شده است؟ و در نهایت استراتژیهای احتمالی تئوریسینهای امریكایی در این منطقه چگونه تفسیر و تجزیه و تحلیل شده است؟

فایل ورد 32 ص

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود تحقیق منافع ملی , استراتژی آمریکا در آسیای مرکزی , منافع ملی , استراتژی آمریکا , آسیای مرکزی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر